ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ

Η αγγελία έχει λήξει
ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • Ημερ. Δημοσίευσης: 09/05/2022
  • Αιτήσεις φόρμας: 0
  • Θεάσεις: 742
Περιγραφή

Η δικηγορική εταιρεία JURE, με δραστηριότητα για πάνω από 40 χρόνια στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, επιθυμεί την πρόσληψη δικηγόρου με εμπειρία στη σύνταξη εταιρικών εγγράφων και συμβάσεων, στη διαμόρφωση συμβάσεων χρηματοδότησης καταναλωτών και επιχειρήσεων, στον κοινοπρακτικό δανεισμό, στην αναδιάρθρωση ή διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων και στην παροχή νομικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα.

Απαιτούμενα προσόντα
• Αποδεδειγμένη εμπειρία 3-6 ετών στον τομέα του εταιρικού, του εμπορικού και τραπεζικού δικαίου (σε δικηγορικό γραφείο με συναφές αντικείμενο ή σε νομική υπηρεσία οργανισμού). Εκτιμάται η καλή γνώση του δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, προφορικά και γραπτά
• Άριστη χρήση του ΜS Office (άριστη χρήση WORD, συνεκτιμάται καλή γνώση excel και power point)

Aπαιτούμενες δεξιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστικά
• Ομαδικό πνεύμα
• Υπευθυνότητα και συνέπεια
• Επικοινωνιακή ικανότητα σε γραπτό και προφορικό λόγο
• Έμφαση στη λεπτομέρεια, εις βάθος κατανόηση και διαχείριση νομικών ζητημάτων
• Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα τήρησης προθεσμιών
• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών projects και αιτημάτων

Παροχές
• Μηνιαία αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου
• Προοπτικές εξέλιξης

Πληροφορίες αγγελίας
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣcareers@jure.gr
  • Είδος ΑγγελίαςΔικηγόρος
  • Εμπειρία3-5 Έτη
  • Επίπεδο ΣπουδώνΜεταπτυχιακό
  • ΓλώσσεςΕλληνικά, Αγγλικά
Αποθήκευση Προσοχή μην καταβάλετε χρήματα για αποστολή αιτημάτων ή συνεντεύξεις εργασίας