ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

JPA Law Firm - ANDREAS PATSIS & ASSOCIATES
  • Ημερ. Δημοσίευσης: 24/01/2023
  • Αιτήσεις φόρμας: 0
  • Θεάσεις: 120
Περιγραφή

Αρμοδιότητες: Διάγνωση, αποκατάσταση βλαβών και επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες με τον μηχανογραφικό εξοπλισμό και τα πληροφοριακά συστήματα (PC, εκτυπωτές, software, hardware, παραμετροποίηση προγραμμάτων / εφαρμογών) καθώς και υπόδειξη, κατά περίπτωση, μεθόδων ορθότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας. Συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και άμεση επέμβαση για την αποκατάσταση των βλαβών. Έλεγχος του data center (servers/ switches) με διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους όσον αφορά τόσο το υλικό (hardware) όσο και το λογισμικό (software) τους
Απαραίτητα Προσόντα Πτυχίο ή ισότιμο πτυχίο Πληροφορικής ή σχετικού κλάδου / Προϋπηρεσία 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητή) / Γνώσεις SQL Server 2014 (επιθυμητή) / Άριστη γνώση εφαρμογών MSOffice / Visual basic 6 –Dot Net (επιθυμητή) / Social media (επιθυμητή)

Πληροφορίες αγγελίας
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣhr-it@jpa-lawfirm.com
  • Είδος ΑγγελίαςΔιοικητικό Προσωπικό
  • Εμπειρία1-3 Έτη
  • Επίπεδο ΣπουδώνΠτυχίο
  • ΓλώσσεςΕλληνικά
Αποθήκευση Προσοχή μην καταβάλετε χρήματα για αποστολή αιτημάτων ή συνεντεύξεις εργασίας